manestrale
CIMG4898
Virksomhetskalenderen og kalender For 2013/2014
Virksomhetskalenderen er et levende dokumentskjermbilde 2013-11-20 kl  12 29 03
som brukes i det daglige arbeidet i barnehagen 

Planen godkjennes av barnehagens

Samarbeidsutvalg (SU) og gir konkretinformasjon
om barnehagens pedagogiske innhold og arbeid
til eier, brukere og tilsynsmyndighet. I tilegg styrer
vi barnehagen i samsvar med Lov om barnehager,
Rammeplan for barnehager og egne vedtekter. 
Se Tidligere virksomhetskalendere
Kalender 2013/14
Virksomhetsplan
pike4