manestrale
vedtekter
Barnehager skal fastsette barnehagens vedtekter. Barnehagens vedtekter skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, herunder eierforhold, formål og opptakskriterier, antall medlemmer i samarbeidsutvalget og barnehagens åpningstid osv.

Child Planet Månestråle barnehage vedtekter
vedtekterB