manestrale
greatsyvavr
Oslo kommune gjennomfører en årlig brukerundersøkelse blant foreldre med barn i Oslobarnehagene.
Undersøkelsen skal gjennomføres i alle kommunale barnehager, og private barnehager oppfordres også til å delta.


Brukerundersøkelsen 2012
Brukerundersøkelsen for 2012 ble gjennomført i perioden januar-april. Resultatene blir fulgt opp i hver enkelt barnehage, og foreldre skal involveres i arbeidet med å velge ut tiltak og aktiviteter som kan utvikle tilbudet.

Barnehagene skal publisere sine resultater fra brukerundersøkelsen på sine nettsider.

Se resultatene fra Child Planets Månestråle Barnehage resultater i 2013 ico news-1