logo_png%20(thumbnail)
shutterstock_128732960
Virksomhetskalenderen og kalender For 2012/2013
pike4
Virksomhetskalenderen er et levende dokumentvirksomhetsplan
som brukes i det daglige arbeidet i barnehagen 

Planen godkjennes av barnehagens

Samarbeidsutvalg (SU) og gir konkretinformasjon
om barnehagens pedagogiske innhold og arbeid
til eier, brukere og tilsynsmyndighet. I tilegg styrer
vi barnehagen i samsvar med Lov om barnehager,
Rammeplan for barnehager og egne vedtekter.