manestrale
Åpen barnehage er en møteplass hvor barn kan leke og føle seg trygge i et stimulerende miljø.
Søknadfrist for hovedopptak er 1. mars
Bydel Frogner har 16 kommunale og 22 private heldagsbarnehager. Søknad om
barnehageplass sendes..  
Oslo kommune gjennomfører en årlig brukerundersøkelse blant
foreldre med barn i Oslobarnehagene.
Undersøkelsen skal gjennomføres
i alle barnehager
Virksomhetskalenderen er et levende
dokument som brukes i det daglige
arbeidet i barnehagen
Virksomhetsplan og kalender