logo_png%20(thumbnail)

Åpen barnehageÅpen barnehage er en møteplass hvor barn kan leke og føle seg trygge i et stimulerende miljø.


VI fokuserer på fysisk aktivitet, og vi ønsker at barna kan utvikle seg både sosialt og emosjonelt gjennom dette.

Hver dag mellom kl.12.00 og 13.00, vil barna få tilbud om å være med på en aktivitet som blir ledet av en pedagog. Dette kan være formingsaktiviteter, sang eller dans. Foreldre er med barna og dette fin mulighet til å se barna i en gruppesammenheng ledet av pedagogen.


Hver måned blir det laget en månedsplan, som blir hengt opp i lekeparken og her på våre nettsider. På planen blir det presentert hvilket tema vi vil jobbe med, og de ulike aktivitetene som er aktuelle for denne måneden. Planen vil tilby et alderstilpasset opplegg, med aktiviteter som passer for både store og små.

 
Telefon nr. til Child Planet er: 2333 0644     eller

mail: booking@childplanet.no

Fra kl.12.00 – kl.13.30 mandag til fredag har åpen barnehage full kapasitet. Vi stenger når det er fult og dere kan sette dere opp på ringeliste dersom noen går, kan dere bli ringt opp. For å være sikret plass så åpner vi også opp her for å reservere plass.

Dersom dere har reservert plass er det viktig at dere gir oss beskjed senest kl.10.15 om dere er forsinket eller ikke kommer. Er ikke denne beskjeden gitt tar vi inn de gjestene som kommer til oss. Det samme gjelder dersom dere har reservert en annen tid.

Barselgrupper oppfordres til å reservere plass slik at vi er sikre på at dere alle kommer inn.

Det blir pedagogisk tilrettelegging for hele dagen.

Pedagogisk leder vil tilby sangstund og aktiviteter forbeholdt alder og modning til alle barn.

Ved spørsmål ta kontakt med:

Lizbeth Heim Adm. Dir. Child Planet as    lizbeth@childplanet.no

Kari Tovar, Eier og grunder av Child Planet as   kari@childplanet.no

Med vennlig hilsen oss i Månestråle åpen barnehage Child Planet

Velkommen til oss  :-)Pris kr.: 60, per barn (voksne gratis)


Åpningstider
 
Åpningstider

Åpningstid: 10:00 - 13:30