logo_png%20(thumbnail)
_0000964048_jpg_38532b

Åpen barnehage er en møteplass hvor barn kan leke og føle seg trygge i et stimulerende miljø.

house2
I åpen barnehage fokuserer vi på fysisk aktivitet, og vi ønsker at barna kan utvikle seg både sosialt og emosjonelt gjennom dette.
Hver dag mellom kl.12.00 og 13.00, vil barna få tilbud om å være med på en aktivitet som blir ledet av en pedagog. Dette kan være formingsaktiviteter, sang eller dans. Foreldre er med barna og dette fin mulighet til å se barna i en gruppesammenheng ledet av pedagogen.
Hver måned blir det laget en månedsplan, som blir hengt opp i lekeparken og her på våre nettsider. På planen blir det presentert hvilket tema vi vil jobbe med, og de ulike aktivitetene som er aktuelle for denne måneden. Planen vil tilby et alderstilpasset opplegg, med aktiviteter som passer for både store og små.
Child Planet AS  |  Middelthunsgate 21A, 0368 Oslo  |  Telefonnr.: 23 33 06 44  |  E-post: mail@childplanet.no