Brukerundersøkelse - Child Planet

Brukerundersøkelse


Oslo kommune gjennomfører en årlig brukerundersøkelse blant foreldre med barn i Oslobarnehagene.
Undersøkelsen skal gjennomføres i alle kommunale barnehager, og private barnehager oppfordres også til å delta.

Brukerundersøkelsen 2016
Brukerundersøkelsen for 2016 ble gjennomført i perioden januar-april. Resultatene blir fulgt opp i hver enkelt barnehage, og foreldre skal involveres i arbeidet med å velge ut tiltak og aktiviteter som kan utvikle tilbudet.

Barnehagene skal publisere sine resultater fra brukerundersøkelsen på sine nettsider.

 

Resultat ForeldreundersøkelsenMånestrålebarnehage 2016
Besvarte: 111 / 151 (73,51%)
Sist oppdatert 08.12.2016
Ute og innemiljø
Relasjon mellom barn og voksen 
Barnets trivsel
Informasjon
Barnets utvikling
Medvirkning
Henting og levering
Tilvenning og skolestart
Tilfredshet 

 
4,2
4,6
4,7
4,2
4,5
4,0
4,5
4,2
4,5