De fire årstider - Barnepass
Lekerommet på Fornebu S
Velkommen til CHILD PLANETS BARNEPASSTILBUD 

Alle barn i alderen 3 - 10 år.
Dette er et tilbud hvor foreldre / foresatte trygt kan benytte seg av når de av ulike grunner trenger tilsyn av sitt barn.

Det kan for eksempel være:
• Når du skal handle på Fornebu S.
• Barn som trenger tilsyn på ettermiddag / kveld.
• Barn som går i ordinær barnehage, hvor barnehagen har

planleggingsdag.*

*Må forhåndbestilles. Barn under 3 år må forhåndsbestilles kr. 200,- pr time. PRIS:

Times basert: (3 - 10 år) 130 kr for første time inkludert kuli drikke. (Makstid 2 timer) Påfølgende time 100,- kr.
Ved for sent henting kr. 50,- pr påfølgende time


ÅPNINGSTID:

Midlertidig åpningstider: Fre. 16:00 - 18:00 Lør. 15:00 - 18:00
Utvidet åpningstider i desember se våre nettsider eller ring Tlf: 22 33 06 44

Utenom barnepass tidene er lekerommet gratis for alle besøkende på Fornebu S.

Når vi har barnepass er lekerommet stengt for andre barn og voksne.