Åpenbarnehage
Lekerommet på Fornebu S
Med barnepass! 
fireaars
PEDAGOGISK TILBUD / ÅPEN BARNEHAGE
Child Planet De Fire Årstider er en liten lekepark som holder til i Det Store Atriumet på Fornebu S. Lekeparken er for
barn fra 0-12 år.

Hva er Pedagogisk tilbud for de aller yngste på Child Planet De Fire årstider?

Pedagogisk tilbud er for barn under skolepliktig alder som ikke går i ordinær barnehage, men som søker en pedagogisk arena, samt
fellesskap med andre voksne med barn. Hos oss tilbyr vi pedagogiske aktiviteter av vår barnehagelærer og / eller musikklærer.

Foreldre / foresatte kan i tillegg bruke oss som en arena for spørre om ting som opptar dem i forhold til barna deres, som for eksempel barns utvikling eller sosial kompetanse.
Vi setter fokus på fellesskapets verdi i forhold til læring og selvutvikling.Pedagogisk arbeid:
Månedsplaner for Child Planet De Fire Årstider
Hver måned blir det langt ut en månedsplan på internett www.childplanet.no Månedsplanen vil også henge i resepsjonens området til Child Planet De Fire Årstider. Månedsplanen vil ta utgangspunkt i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, med fokus på de syv fagområdene. Planen vil tilby en alderstilpasset aktivitet, som passer for både store og små.

Hvem kan benytte seg av Child Planet De Fire Årstiders pedagogiske tilbud?

Alle barn under skolepliktig alder kan benytte seg av tilbudet.Pris:
Pedagogisk tilbud til de aller yngste koster 75 kr. per. barn.
Dette inkluderer evt. formingsmateriell, aktiviteter og / eller leker. En Ella Smoothie, ballong og ka e.

Kan jeg ta med medbrakt mat?

Medbrakt mat i lekeparken er ikke lov.Åpningstid:
Mandag – fredag 10:00 – 12:30.

Innenfor denne tidsrammen kan foreldre / foresatte booke seg på de organiserte aktivitetene som de nner i månedsplanen. Foreldre / foresatte skal være tilstede for barna under hele oppholdet.

Mail: fornebus@childplanet.no Telefon: 23333 0644

Det meste av parken er laget av myke materialer. Det er skaimatter og polstring på vegger og gulv. Her kan barna utfordre seg grovmotorisk, som for eksempel hoppe, klatre, skli, stimulere sansemotorikken og trene balansen. Child Planet De Fire Årstider ønsker at de voksne som kommer, er tilstede og er aktive sammen med barna i den stunden de tilbringer i lekeparken.

Mål:

-  Child Planet De Fire Årstider skal gi foreldre / foresatte anledning til å tre e andre voksne med barn.
-  Child Planet De Fire Årstider ønsker å gi voksne mulighet til å utveksle erfaringer og muligheten til å etablere et sosialt nettverk.
-  Child Planet De Fire Årstider er et tilbud for barn i alderen 0 – 6 år som ønsker et pedagogisk tilbud for sitt barn i fellesskap med andre.
-  Child Planet De Fire Årstider ønsker å stimulere barna fysisk og sosialt.