Child Planet - De fire årstider
Velkommen til Lekerommet på Fornebu S
 
Foreldre og  alle barn i alderen 3 - 12 år er hejertelig velkommen til Lekerommet på Fornebu S
Dette er et tilbud hvor foreldre / foresatte trygt kan benytte seg av når de av ulike grunner trenger:

• Når du skal handle på Fornebu S.
• Barn som trenger tilsyn på ettermiddag / kveld.
• Barn som går i ordinær barnehage, hvor barnehagen har planleggingsdag.*
• Leke 
• Barneselskap

*Må forhåndbestilles. Barn under 3 år må forhåndsbestilles kr. 200,- pr time. 
Velg mellom:
 
Aktiv