Vedtekter - Child Planet
vedtekter
Barnehager skal fastsette barnehagens vedtekter. Barnehagens vedtekter skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, herunder eierforhold, formål og opptakskriterier, antall medlemmer i samarbeidsutvalget og barnehagens åpningstid osv.
 
Vedtekter

CHILD PLANET 

ANSVARLIG UTGIVER: CHILD PLANET AS

Hovedkontor Middelthuns gate 21 A, 0368 OSLO

Child Planet Atlantis, Martin Linges vei 2, 1364 Fornebu

Gå til Colosseum
Gå til Atlantis